Metsästyksessä metsästäjän perusaseena on yleisimmin haulikko, joista yleisimmin käytetään päällekkäispiippuista tai rinnakkaispiippuista haulikkoa, jonkin verran käytetään nykyään myös pumppu- ja itselataavia haulikoita. Yleisin kaliiperi haulikolla on 12 joka ei tarkoita ammuksen halkaisijaa vaan se kertoo piipun halkaisijan millimetreissä. Halkaisija määritellään sillä montako piipun halkaisijan kokoista kuulaa saadaan yhdestä naulasta lyijyä, eli mitä pienempi lukuarvo, sen suurempi halkaisija piipulla.

Kivääreitä käytetään monipuolisesti lintujen, pienpetojen ja hirvieläinten metsästyksessä. Kiväärissä kaliiperi valitaan pääsääntöisesti metsästettävän riistan mukaan. Kiväärissä käytetään patruunoita ja tärkeää on muistaa että patruunan pitää olla samaa kaliiperia kuin kiväärikin, jotta ei aiheuteta kiväärin hajoamista tai henkilövahinkoja.

Haulikon patruuna

Haulikon patruunan pituus ilmoitetaan millimetreinä. Mitta tarkoittaa avautuneen patruunan pituutta, sillä haulikonpatruunassa on pää taivuteltu pakettiin joka avautuu kun ase lA shotgun cartridgeaukaistaan. Oikean mittainen patruunapesä mahdollistaa sen että hylsy avautuu täysin patruunapesän sisällä. Haulikon patruunan valinnassa tärkeää onkin muistaa se, että pidempipesäisellä haulikolla voi ampua lyhyempiä patruunoita, mutta ei missään nimessä pidempiä. Tarkoituksen mukaista on kuitenkin ampua oikean kokoisia patruunoita, jotta ase toimii optimaalisesti.

Tavallisin materiaali haulikon patruunoissa hauleilla on lyijy, sillä se on edullista, suhteellisen painavaa ja helposti muokattavaa. Vesilinnustuksessa lyijyhaulien käyttö on kuitenkin myrkkyllisyytensä vuoksi kiellettyä ja korvaavina materiaaleina näissä onkin esimerkiksi teräs tai vismutti. Kannattaa kuitenkin muistaa että nämä korvaavat haulimateriaalit ovat yleisesti kovempia kuin lyijy ja varsinkin vanhemmille aseille ne eivät sovellu aina ammuttavaksi.

Kun valitaan haulikon patruunaa, kannattaa muistaa perussääntönä se että isommalle riistalle isompi haulikoko ja pienemmälle riistalle pienempi. Myös talvella kannattaa huomioida paksummat talviturkit ja höyhenet ja valita hieman isompia haulikokoja. Liioittelua kannattaa välttää, sillä liian isot haulit saattavat vahingoittaa liikaa riistan lihaa ja varsinkin jos ammutaan suhteellisen läheltä.

Kiväärin patruunat

Kiväärin patruuna muodostuu useammasta eri osasta. Pääosa on hylsy joka yleisimmin on messinkiä (myös terästä, pahvia ja muovia käytetään). Hylsyn tehtävä on koota kaikki patruunan osat yhdeksi komponentiksi, toimia lämmöneristeenä ja tiivisteenä laukaisun aikana. Toinen osa on ammus (eli luoti), joka tulee hylsyn etuosaan. Luoti on tavalisimmin messinkivaippainen eli kuorinen ja lyijytäytteinen. Lisäksi tarvitaan nalli joka tulee hylsyn takaosaan. Sen tarkoitus on sytyttää ruuti, jonka palamisessa syntyvät kaasut työntävät luodin hylsyineen piipusta ulos. Kiväärille valitaan aina täsmälleen sille tarkoitettu patruuna kaliiperiltaan.