Suomen lähes 5,5-miljoonainen kansa omistaa 1,5 miljoonaa asetta. Suurin osa näistä on metsästysaseita, kuten kivääreitä, pienoiskivääreitä ja haulikoita. Pistooleja ja revolvereja on vain noin 220.000 kappaletta, eikä tällaisia käsiaseita ole laillista käyttää varsinaisina metsästysaseina. Käsiaseita käytetään kuitenkin lopetusaseena loukkupyynnissä, jossa kiväärin käyttö olisi kömpelöä.

Useimmat metsästäjät omistavat useita aseita eri käyttötarkoituksia varten. Metsästäjät saattavat metsästyksen lisäksi harrastaa myös kilpa-ampumista, jolloin he tarvitsevat kilpailuihin rata-aseita, jotka ovat erilaisia kuin metsästysaseet. Kilpa-ammuntaharrastus auttaa metsästäjää tulemaan paremmaksi tähtääjäksi metsästäessään. Metsästykseen tarvitaan monenlaisia aseita eri eläinlajien tähtäämistä ja ampumista varten.

Kiväärit

Suomen laki määrää sen, että kiväärien kuuluu olla tarpeeksi tehokkaita. Tämä johtuu siitä, että kiväärejä käytetään pelkästään metsästykseen ja luodin täytyy tappaa eikä vain haavoittaa. Kaikki Suomessa myytävät kiväärit soveltuvat metsästykseen.

Kivääreillä tapetaan etenkin kettuja, supikoiria ja metsäkanalintuja, mutta myös suurempia eläimiä, kuten hylkeitä, kauriita, karhuja ja hirviä. Näitä eläimiä tähdätään yleensä 50 – 150 metrin etäisyydeltä. Kunnollisissa kivääreissä on kiikaritähtäin, jonka avulla metsästäjä näkee mitä oikein on ampumassa. Silti lehtien otsikkoihin joka vuosi Suomessa päätyy tarinoita tapauksista, joissa metsästäjät ovat vahingossa ampuneet toisia metsästäjiä, koiria, rauhoitettuja eläinlajeja ja muita kohteita, joita heidän ei ollut tarkoitus olla ampumassa.

Haulikot

Haulikot eroavat kivääreistä etenkin siinä, että haulikoista ammutaan kerralla useita pieniä panoksia, kun taas kivääreistä ammutaan kerrallaan vain yksi patruuna. Haulikoiden panokset ovat nimeltään hauleja, jotka ovat kooltaan 2 – 9 millimetriä. Haulikoilla ammutaan lähinnä jäniksiä, vesilintuja ja kanalintuja.

Aseenkatolupaa ei Suomessa varsinaisesti ole

Suomessa ei ole varsinaista aseenkanto-oikeutta kuten Yhdysvalloissa on. Yhdysvalloissa aseenkanto-oikeus perustuu perustuslain toiseen lisäykseen, jonka mukaan kansalaisilla on mahdollisuus puolustaa paitsi itseään, niin myös maataan sisäisiä ja ulkoisia hyökkääjiä vastaan. Yhdysvalloissa perustuslain tulkinta kuitenkin vaihtelee osavaltiosta toiseen.

Suomessa on aseenkanto-oikeuden sijaan mahdollisuus luvanvaraiseen aseen hallussapitoon. Suomessa julkisilla paikoilla ei saa kantaa asetta, ellei siihen ole olemassa jokin hyvä syy. Asetta pitää kuljettaa lataamattomana ja suojuksen sisällä muuten kuin metsästystilanteissa. Aseenkantolupa on Suomessa oikeasti aselupa, joka hankitaan poliisilta aseenhankintaluvan jälkeen.