Jousella metsästäminen

Jousipyssy on ehkä ihmisen ensimmäisenä keksimä tapa saada etäisyyttä itsensä ja kohteensa välille. Nykytiedon valossa jousipyssyjä on alettu käyttää noin 30 000 vuotta sitten. Metsästys oli sen tärkein sovellus, mutta sivilisaatioiden noustessa siitä tuli myös tärkein ase ennen tuliaseiden kehittymistä. Nykyään jousiammunta on myös olympialaji, joten esim. online-kasinot.fi -sivuston kautta toimiva urheiluvedonlyönti on suosittua.

Syy jousen varhaiselle historialle on sen suhteellisen helppo valmistusprosessi, joka ei vaadi kovin kehittynyttä materiaalin työstämistä. Aikojen saatossa nuoliin lisättiin kiviset tai metalliset kärjet, ja perään sulat. Jousen muoto ja sen mukanaan tuomat edut ovat vaihdelleet eri aikakausilla ja kulttuurien välillä. Toimintaperiaate on kuitenkin aina ollut sama: ampuja venyttää jousta vetämällä sitä taaksepäin, jolloin siihen varastoituu energiaa. Tämä energia vapautuu nopeasti ja siirtyy jousesta nuoleen, joka lähtee liikkeelle.

Suomessa on jo vuoden päivät voinut metsästää kaikenlaista riistaa, kuten villisikaa ja peuroja, jousella. Aikaisemmin jousimetsästys oli rajattu vain hirviin. Myös riistalintuja saa metsästää jousella.

Syitä lakimuutokselle ovat olleet nouseva kiinnostus jousimetsästykseen sekä sääntelyn keventäminen. Suomen Jousimetsästäjäin Liiton mukaan jousella metsästämisellä haetaan luonnonmukaisen jahdin elämystä ja uusia haasteita. Jousella voi myös metsästää alueilla, joilla tuliaseet loisivat tarpeettoman suuren riskin.

Jousimetsästäjiltä on kuitenkin vaadittu uuden lain mukaan ammuntataitokoetta, jossa ammutaan halkaisijaltaan 23 cm maalitaulua 18 metrin etäisyydeltä kolmella nuolella. Eläimen tarpeettoman kärsimyksen minimoimiseksi jouselta vaaditaan vähintään 180 newtonia jännitysvoimaa ja nuolten kärkien tulee olla metsästykseen sopivia eli niiden tulee osuessaan tehdä viiltohaavoja isoihin verisuoniin, mistä seuraa nopea kuolema.

Voimaan tullessaan uutta lakia vastustivat monet eläinsuojelujärjestöt, joiden mukaan jousimetsästys on eläimelle paljon kivuliaampi tapa kuolla kuin kiväärillä metsästys. Harrastajat ja lainsäätäjät vastaavat kritiikkiin pakollisella ammuntakokeella ja välineiden minimivaatimuksilla.

Jousimetsästys ja lisääntyvä kiinnostus sitä kohtaan vaikuttaa olevan samassa linjassa nykyisten suomalaisten ruokatrendien kanssa: ruuan alkuperä ja luonnonmukaisuus kiinnostaa. Metsästäjiltä, joiden tulee jousella päästä lähemmäs eläintä kuin kiväärillä, jousimetsästys vaatii parempaa ympäristön tuntemusta ja alueen hallintaa, jolloin metsästäjä sitoutuu myös vastuullisempaan jahtiin. Lisäksi tämä uutuus koetaan eksoottisena ja jopa romantisoituna versiona jahdista. Jousella metsästäminen saattaa tuntua myös jalompana tapana tappaa saaliseläin verrattuna kivääriin.