Metsäkanalintujen kanta kohtaa uusia uhkia

Metsäkanalinnut kohtaavat nyt uudenlaisia uhkia. Ilmastonmuutos muokkaa metsäkanalintujen elämää vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi riekot vaihtavat nyt talvipukuun liian aikaisin ja päätyvät pedon saaliiksi helpommin. Muutokset metsätaloudessa vaikuttavat metsäkanalintujen elinoloihin samalla kun ilmasto on epätasaisempi ja arvaamattomampi kuin ennen. Avohakkuut, maan muokkaus, tieverkosto ja ojitus ovat muokanneet haitallisesti metsäkanalintujen elintilaa, kertoo Ylen artikkeli, jonka voi lukea myös Ampparit-palvelun kautta. Lintujen elinalueet pienenevät ja hajaantuvat yksittäisille pienille alueille, kun metsä ei ole enää yhtenäistä aluetta. Tästä on seurannut ongelmia erityisesti lintujen soidinmenoille ja jälkeläisten tuotannolle.

Kanahaukan osuus metsäkanalintujen kuolemista on suurempi kuin metsästyksen ja tämä selviää myös Ylen artikkelista. Tätä selittää eniten se, että kanahaukan saalistus kohdistuu pääsääntöisesti pesiviin naaraisiin, jotka ovat helppoja saaliita. Metsästyksellä ei siis oleteta olevan merkittävää vaikutusta kanalintujen lisääntymisen heikkoon tilanteeseen. Metsästystavalla on kuitenkin Ylen artikkelin mukaan väliä. Esimerkiksi koiran kanssa metsästämistä suositellaan sen vuoksi, että tällä tavoin saaliiksi jäävät hieman heikommat yksilöt. Soidinmenojen aikaan ampumalla saaliiksi taas jäävät kaikista hedelmällisimmät yksilöt, jotka voisivat pitää kantaa yllä parhaiten.

Metsäkanalintujen kanta eheytyi vuonna 2018

Ylen uutisen mukaan keskimäärin vain yksitoista prosenttia teeren munista ja vain seitsemän prosenttia koppelon munista tuottaa lintuyksilön, joka pysyy hengissä. Tämä tarkoittaa sitä, että 90 % eli valtaosa näiden lajien jälkeläisistä selviää seuraavaan kevääseen. Erityisesti ilmastonmuutos on vaikuttanut haitallisesti munintavaiheeseen, sillä lämpiminä vuodenaikoina yksittäiset kylmät yöt koituvat helposti pienten poikasten kohtaloksi. Samaan aikaan kun muninnat tilastollisesti epäonnistuvat, metsäkanalintujen kannat ovat kuitenkin yleisesti parantuneet viime vuosien tasosta.

Vuoden 2018 kevät oli linnuille ilmaston kannalta erityisen suotuisa. Tälle tiedolle perustuen metsäkanalintujen metsästysaikaa pidennettiin vuonna 2018 maa- ja metsätalousministeriön toimesta marraskuun puoliväliin saakka, kun vuonna 2017 sitä lyhennettiin metsäkanalintujen heikon pesintämenestyksen vuoksi. Kiintiöitä, joiden mukaisesti metsäkanalintuja saa metsästää, ei sen sijaan ole kasvatettu. Joka kausi laskettavat lupakiintiöt määritellään sen perusteella, kuinka monta lintua tietyllä alueella on eli niin kutsuttujen lintutiheyksien mukaan. Lintutiheyden lisäksi saatavilla olevien lupien määrään vaikuttaa arvioitu vuorokausittainen saalis per metsästäjä.