Metsästäjien tarvitsee varoa ampumasta vaarantuneita lintulajeja

BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto suosittelivat tukkakoskelon ja punasotkan metsästämisen välttämistä syksyllä 2018. Tukkakoskelo ja punasotka kuuluvat taantuviin lajeihin, joiden määrä on merkittävästi vähentynyt 2000-luvulla. Lintujen määrän vähenemiseen voi olla monia syitä, mutta metsästyskiellot ovat helpoin tapa vaikuttaa siihen, etteivät lintulajit vaarantuisi eikä lajeista tulisi uhanalaisia. Muita tapoja ovat lintujen elinympäristöjen hoito ja ennallistaminen yhteiskunnan varoin.

Metsästäjäliitto ajaa metsästystä harrastavien oikeuksia

BirdLife on suomalainen lintuyhdistysten ja -harrastajien keskusjärjestö, joka puolustaa lintujen suojelua ja edistää lintuharrastajien etuja. Lintuharrastus tarkoittaa kiinnostusta lintuja kohtaan valokuvaamalla niitä ja bongaamalla lintujen esiintyvyyttä eri paikoissa.

Suomen Metsästäjäliitto on suomalainen metsästäjien etujärjestö. Metsästäjäliitto vaalii metsästyskulttuuria. He esimerkiksi ajavat itselataavien aseiden käyttöoikeutta ja metsästysoikeutta luonnonsuojelualueilla. Vuonna 2010 järjestö ajoi oikeutta tappaa karhuja keväisin karhujen juuri herättyä talviuniltaan.

BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto käyttivät syksyn 2018 tiedotteessaan tukkakoskelosta ja punasotkasta termiä riistavesilinnut. Riista tarkoittaa eläimiä, joita metsästetään lihan tai turkiksen vuoksi. On maittain ja alueittain vaihtelevaa mitä lajeja saa metsästää. Suomessa Metsästäjäliitto säännöllisesti ajaa metsästysoikeutta aina uusille lajeille, kuten itämerennorpille. Itämerennorppa on Lajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä LAUHA:n listalla silmälläpidettäviin lajeihin kuuluva nisäkäs. Silmälläpidettävät lajit ovat sellaisia, jotka voivat ajautua uhanalaisiksi, jos niiden hyväksi ei toimita. Yleisimmät syyt ja uhkatekijät lajien uhanalaisuuteen on niiden metsästys ja satunnaiset tekijät, kuten pienet populaatiot.

Vuonna 2013 Suomen Metsästäjäliitto ajoi oikeutta tappaa valkoposkihanhia. Valkoposkihanhi on kuitenkin suojeltu lajin koko esiintymisalueella. Metsästäjäliitto perusteli valkoposkihanhien metsästämistä lintujen aiheuttamien vahinkojen perusteella.

Opas lintulajien tunnistamiseksi

Suomen Metsästäjäliitto ja BirdLife Suomi julkaisivat oppaan, jonka tarkoitus on saada metsästäjät paremmin tunnistamaan linnut ennen kuin ampuvat niitä. Oppaassa on esitelty esimerkiksi tärkeimmät tuntomerkit vähentyneiden sorsien tunnistamiseksi. Metsästäjien pitäisi pystyä tunnistamaan jouhisorsa sinisorsasta, sillä jouhisorsa on erittäin uhanalainen laji. Erottaminen ei ole helppoa.

Metsästämisessä luotetaan siihen, että metsästäjät lopettavat ampumisen iltaisin siinä vaiheessa, kun on liian hämärää nähdä. Nimenomaan hämärässä metsästäen lajien tunnistaminen on vaikeaa ja metsästäjät saattavat ampua lintuja, joiden lajista eivät ole varmoja. Vahingossa ammutuista linnuista ei raportoida minnekään eikä tiedetä, paljonko vaarantuneita lajeja ammutaan metsästyskauden aikana vuosittain.