Hunting and Its FutureMetsästyksellä on aina ollut suomalaisille iso merkitys ja sen perinteet Suomessa ovat vahvat. Suomen karu maa ja kylmä ilmasto eivät tarjonneet muita mahdollisuuksia selviytymiseen kuin metsästys. Sillä on ollut Suomessa myös merkittävä kansantaloudellinen vaikutus, sillä riistasta saatua lihaa ja turkiksia käytettiin laajemminkin kauppatavarana, jopa rahana. Vastineeksi saatiin muun muassa aseita, metalleja ja koruja.

Vasta keskiajalla (1150- 1570) keskisuomessa yleistyi maanviljely elinkeinona ja tällöin metsästyksen merkitys väheni elinkeinona. Tällöin myös petoeläimiä alettiin pyydystää enemmän niiden karjalle aiheuttamien vahinkojen vuoksi. 1600- luvulla Suomen tärkeimpiin vientituotteisiin kuuluivat edelleen vuodat, nahat ja turkikset. Kun maatalous alkoi vakiintumaan pääelinkeinoksi, metsätyksen merkitys pieneni ja sitä alettiin tehdä lähinnä harrastuksena.

Nykypäivänä metsästyksellä onkin vahva merkitys viihteellisenä ja kulttuurillisena arvona, sillä yhä harvempi on riippuvainen metsästyksen taloudellisesta merkityksestä. Myös metsästyksessä käytettyihin välineisiin ja keinoihin on luonteen muuttuminen vaikuttanut vahvasti, muuttaen metsästystä eettisempään suuntaan. Samoin metsänhoidon merkitys riistakantojen suojelussa ja ylläpidossa on korostunut ja metsästysseuroilla onkin nykyään vahva rooli sekä metsänsuojelussa että hoitamisessa. Metsästyksen parissa onkin nykypäivänä suomalaisista noin 300 000 enemmän tai vähemmän aktiivisesti.

Metsästyksen lisäksi metsästäjät tekevät paljon vapaaehtoisuuteen perustuvaa työtä, kuten riistalaskentoja suurriistavirka-apua sekä luonnonsuojeluun liittyvää työtä. Lisääntyneen liikenteen johdosta ovat myös eläimiin liittyvät liikenneonnettomuudet lisääntyneet ja monilla metsästysseuroilla onkin sopimus viranomaisten auttamisesta liikenteessä loukkaantuneiden, tai vaaraa aiheuttavien hirvieläinten ja suurpetojen jäljestämisestä, karkoittamisesta tai talteen korjaamisesta

Metsästyksen luonteen muuttuminen on muuttanut myös käytettyjä metsästysvälineitä. Ennen käytettiin enemmän passiivisia metsästysmenetelmiä kuten ansat, satimet, permit ja loukut. Ne viritettiin salliseläinten poluille ja ne käytiin säännöllisesti tarkastamassa. Lisäksi esimerkiksi hirvieläimiä ja susia pyydettiin naamioidulla kuopalla. Nykypäivänä valtaosa entisaikaan käytetyistä pyyntitavoista on kiellettyjä niiden julmuuden ja valikoimattomuuden takia. Ne ovat saaneet väistyä nykyaikaisten ampuma-aseiden, heti tappavien rautojen ja elävänä pyydystämisen tieltä.

Metsästykseen on tullut mukaan myös monia uudentyylisiä aseita. Ampuma-aseet ovat kehittyneet hurjasti ja tuoneet mukanaan myös uusia harrastusmahdollisuuksia metsätyksen lisäksi. Ampuma-ase urheilu on nykypäivänä monikirjoista ja suosittua. Uusvanha jousimetsästys on nostanut taas päätään ja tuonut mukanaan kehittyneitä metsästykseen tarkoitettuja jousia-aseita joiten tappavuus on miltei samaa luokkaa luotiaseiden kanssa.

Metsästyksellä, niin harrastusta kuin se nykypäivänä onkin, on erittäin suuri merkitys riistakantojen kurissa pitämiseksi. On arvioitu,että esimerkiksi liikennekuolemat ja metsätuhot lisääntyisivät huomattavasti, jos hirvenmetsästys lopetettaisiin.