Metsästäminen tarkoittaa luonnonvaraisen eläimen eli riistan kaatoa hyötykäyttöön. Käytännössä saalis menee useimmiten ravinnoksi, kuten hirvet ja sorsat. Monista eläimistä saadaan myös kauniita turkiksia, kuten majavasta. Joidenkin eläinten metsästäminen on kokonaan kiellettyä. Metsästykseen käytetään aseita, kuten kivääriä, haulikkoa tai jousta. Myös pyydyksillä voi metsästää esimerkiksi supikoiria ja minkkejä. Metsästää voi yksin tai metsästysporukan kanssa, lisäksi apuna voidaan käyttää koiria.

Suomalainen metsästäjä

Suomessa on eurooppalaisella mittapuulla paljon metsästäjiä väkilukuun nähden. Metsästäjien on suoritettava metsästäjän kortti ja hänellä tulee olla aseenkantolupa. Kulttuurimme jokamiehen oikeuksineen kannustaa ulkona ja metsässä liikkumiseen ja luonnon hyödyntämiseen. Ehkä tästä syystä metsästyksen pariin pääsee mukaan suhteellisen helposti.

Metsästäjiä on niin miehiä kuin naisiakin lapsista isovanhempiin. Suomessa noin 300 000 hankkii metsästyskortin vuosittain eikä metsästykselle ole asetettu varsinaista ikärajaa. Metsästys uhkaa kuitenkin ukkoutua, kun suuri osa harrastajista on jo ikääntyneitä ja uusia metsästäjiä tarvitaan.

Metsästyskortti on osoitus suoritetusta metsästäjän tutkinnosta. Tutkintoja järjestävät riistanhoitoyhdistykset. Metsästämään pääsee usein “vieraana” jonkun seuran jäsenen mukana. Metsätysseurat myyvät metsästyslupia eli metsästysoikeutta mailleen. Jos et omista omaa maata, kannattaa liittyä metsästysseuraan. Valtion mailla voi myös metsästää ja niille luvat myy Metsähallitus.

Teoria ei riitä

Tietenkään metsälle ei lähdetä harjoittelemaan ampumista. Ase tulee hallita, sitä pitää osata käsitellä turvallisesti ja ampuminenkin osata ennen kuin ampuu yhtäkään elävää olentoa kohti. Harjoittelu suoritetaan ampumaradalla. Monilla riistanhoitoyhdistyksilla tai metsästysseuroilla on ampumarata ja opastettua ampumaharjoittelua.

Oman aseen hankkimiseksi tarvitaan aseen hallussapitolupa, jonka myöntää poliisi. Tässä tuleekin oikeastaan ainoa ikään liittyvä asia, mikä harrastuksessa tulee huomioida. Alaikäinen, mutta 15 vuotias, voi saada aseelle rinnakkaisluvan mikäli vanhemmilta saadaan suostumus. Alle 15 vuotiaat saavat metsästää vain aikuisen mukana ja valvonnassa.

Ampumataito tulee hallita, jotta osuu varmasti oikein eläimeen ja osaa käsitellä asetta turvallisesti. Jos metsästää isoa eläintä, kuten hirveä, peuroja, kauriita, karhua tai villisikaa, tulee suorittaa varsinainen ampumakoe. Mikäli metsästää jousella, tulee suorittaa sille oma ampumakoe, niin sanottu jousikoe. Jousella metsästäminen on kuitenkin huomattavasti harvinaisempaa kuin aseella tai pyydyksillä metsästäminen.

Ennen kuin lähtee korttinsa ja aseensa kanssa metsästämään pitää siis tutustua ja perehtyä moneen asiaan taitoja ja lupia myöden.