Pyydyskalastus on yksi kalastuksen monista muodoista. Pienimuotoisena, omaan tarpeeseen toteutettuna kotikalastuksena pyydyskalastus on ekologinen harrastus.

Verkkokalastus

Tuhansia vuosia vanha kalastustapa, verkkokalastus, on saalisvarmin tapa kalastaa. Joskus pyydyskalastuksella tarkoitetaankin yksinomaan verkkokalastusta. Tietysti verkkokalastuksessakin voi jäädä ilman saalista jos olosuhteet eivät ole suotuisat tai välineet kunnossa.

Verkkokalastuksessa täytyy tuntea kalastuspaikka, jotta verkot osaa laskea oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Kevät kalojen kutuaikaan on verkkokalastukselle parasta aikaa, ja tuolloin verkkoon ui hyvinkin haukia, ahvenia, kuhia, lahnoja ja särkiä.

Verkon tärkein ominaisuus lienee sen solmuväli. Esimerkiksi muikun mallisilla kaloilla solmuvälin tulee olla 10% kalan pituudesta, mutta tämä ohjesääntö ei päde suoraan kaikille kalalajeille, vaan solmuvälien kokoihin löytyy onneksi ohjetaulukko. Solmuvälin lisäksi verkon ominaisuuksiin vaikuttaa langan paksuus, ja tutkimukset ovat osoittaneet että esimerkiksi 0,15mm langalla varustettu verkko antaa jopa kaksinkertaisia saaliita kuhan ollessa kyseessä.

Verkon pauloitus oikein on myös tärkeää, ja yleensä verkon silmä pauloitetaan melkein puoliksi auki. Verkot voidaan pauloittaa pussimaisiksi esimerkiksi kampelan tai lahnan kalastuksessa, koska pauloitettujen verkkojen silmät ovat elämisherkempiä kuin aukinaisten silmien. Verkko siis valikoi saaliinsa.

Katiskakalastus

Kalastusmuodoista helpoimpia on varmasti katiskakalastus. Siinä asetetaan katiska paikkaan, jossa kalojen tiedetään kutevan, sillä katiska on nimenomaan kutuaikojen pyydys. Muinakin aikoina voi katiskaa käyttää, mutta silloin on onnenkauppaa sattuuko siihen uimaan saalista.

Kalojen kutuaika ja katiska-aika alkaa hauen kutuajalla huhtikuun puolivälin tienoilla, jonka jälkeen toukokuussa alkaa ahvenen kutuaika. Kutuaikana katiskaan voi uida suuriakin haukia, ja ahvenet viihtyvät kutemassa etenkin matalissa lahdissa ja vesikasvillisuuden joukossa. Ahventa voi houkutella katiskaan laittamalla siihen tuoreita havuja.

Pitkäsiimakalastus

Myöskin vanha kalastustapa, jossa pitkäsiima joko lasketaan pohjaan tai laitetaan vuorottelemaan pohjan ja pinnan välillä kohojen avulla. Yleensä siiman molemmissa päissä on painot ja niiden välillä kulkevassa selkäsiimassa on tapsit koukkuineen joihin kiinnitetään syötti. Syötti on yleensä tuore kalapala.

Täkykoukkukalastus ja luokkirysäkalastus

Täkykoukkukalastus on vähän kuin onkimista, mutta siinä viritellään keppi siimalla koukkuineen ja syötteineen paikalle, jossa se saa olla omin nokkineen rauhassa saalista odottamassa.

Luokkirysäkalastus on puolestaan pitkän verkon vetoa, ja siinä verkko kiinnitetään kahteen seipääseen joiden avulla verkko sitten vedetään vedestä saaliineen.