Sorsalintujen metsästyksessä käytetään ajometsästyksen lisäksi tekniikkana houkuttelupyyntiä, mikä tarkoittaa sitä että saalis pyritään houkuttelemaan metsästäjän luo käyttämällä erilaisia houkuttimia kuten houkutuslintuja eli kaaveja sekä pillejä. Houkuttelupyynti vaatii saaliin hyvä tuntemusta ja sen käytösmalleihin perehtymistä, ja metsästäjän tulee olla koko ajan rauhallisen valppaana metsästystilanteessa.

Houkuttelupyynti on kasvattanut suosiotaan viime vuosina sillä siinä lajin tunnistaminen ja saaliin valikoiminen on helppoa ja varmempaa kuin ajometsästyksessä. Ampumaetäisyydet pysyvät kohtuullisina, osumatarkkuus ja saaliin haavoittumisen riski pienenee, ja haavakot löytyvät varmemmin koiran avulla.

Houkuttelupyynnin välineet: sorsapilli

Kun sorsaparvi siintää taivaalla, on sen huomio herätettävä sorsapillin avulla. Sillä saadaan aikaiseksi esimerkiksi yksinäisen naarassorsan kutsuhuuto. Näin lintuparven huomio saadaan kiinnitettyä houkutuslintuihin eli kaaveisiin, ja houkuteltua parvi metsästyspaikalle.

Sorsapillejä on erilaisia, eri äänisiä, ja eri valmistajien malleja. Sorsapillit ovat soittimia, ja niiden käyttö vaatii pientä harjoittelua jotta ne toimisivat halutulla tavalla.

Houkuttelupyynnin välineet: kaaveet

Kaaveet, eli houkutuslinnut, joita voi olla siis useita, asetellaan veteen parven houkuttelemiseksi. Niiden avulla voidaan saalis houkutella laskeutumaan juuri sellaiseen paikkaan jossa niiden ampuminen voi tapahtua hallitusti ja turvallisesti. Kaaveja ei kuitenkaan asetella juuri tuohon haluttuun sorsien laskeutumispaikkaan, vaan niillä ikäänkuin rajataan haluttu laskeutumisalue sen ympäriltä. Kaaveet laitetaan siis juuri sinne minne sorsien ei haluta laskeutuvan. Kaavekoukku on tähän hyvä apuväline, sillä yltää siirtämään kaaveja helposti sopivaan kohtaan.

Sorsalinnut laskeutuvat mieluiten vastatuuleen, ja tuulen alapuolella olevaan tyyneen kohtaan. Tämä on syytä huomioida sorsanmetsästyksessä siten, että asetutaan passiin tuulen puhaltaessa selän takaa. Näin sorsa laskeutuu suoraan kohti metsästyspaikkaan. Haluttu laskeutumisalue on hyvä olla 20 – 25 metrin päässä passipaikasta jotta ampumaetäisyys olisi ihanteellinen.

Maastoutuminen

Sorsalintujen metsästyksessä on maastoutuminen erittäin tärkeä osa varustelua. Koska vesilintujen näkökyky on erinomainen, on passipaikalla olla syytä rauhallinen ja välttää turhia liikkeitä. Nykyaikaiset maastosuojat auttavat maastoutumaan tehokkaasti ja varmasti ja myös kasvot on syytä peittää.

Koira

Metsästykseen koulutettu koira on sorsalintujen metsästäjälle erinomainen, jollei välttämätön apuri. Koira noutaa ammutun saaliin sekä mahdolliset haavakot nopeasti ja varmasti, ja se saa myös suurta nautintoa tästä luottamustehtävästään.