Metsästää voi monella eri tavalla. Yleisin tapa lienee nykyään ampuma-aseella suoritettu metsästys. Haulikkoa käytetään yleisimmin pienriistan metsästykseen, lyhyeltä etäisyydeltä, sillä haulikon maksimi kantama on noin 35 metriä. Rihlattua luotiasetta eli kivääriä tai luotipiipun sisältävää rihlakkoa, voidaan käyttää jopa 200 metrin etäisyydelle paikallaan olevaan riistaan. Suurriistan metsästyksessä käytetään yleisimmin rihlattua luotiasetta.

Haulikolla ammutaan lyijyhauleja sisältäviä patruunoita, joissa lyijyhaulien koko riippuu metsästettävän riistan koosta. Vesilintujen metsästyksessä lyijyhauleja ei kuitenkaan saa käyttää, muun muassa vesistöjen suojelemiseksi. Myös valtion metsästysalueilla ei saa ampua teräs- tai rautahauleja, jotta sahateollisuudelle ei aiheudu vahinkoa.

Metsästäminen on luvanvaraista toimintaa jota harrastetaan pääasiallisesti jonkun toisen omistamilla metsäalueilla. Aina kun ollaan toisten mailla, tulee muistaa perussäännöt nuotion sytyttämsestä, aina luonnonmateriaalien keräykseen saakka.

Metsästyslaki säätelee myös sallittuja pyyntitapoja melko vahvasti ja tietyissä pyyntitavoissa voikin olla vaihtelua siinä, minkä eläimen saalistamiseen pyyntitapa on sallittu ja minkä se on kielletty. Pyyntitapojen osalta tulee muistaa inhimillisyys ja luonnon, sekä elämän kunnioittaminen. Kun saaliseläin on saatu kaadettua tulee varmistua siitä, että eläin on myös kuollut. Jos eläin on kaatunut, mutta vielä hengissä, se tulee lopettaa mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Entisaikaan käytettiin metsästyksessä keihäitä, jousia ja erilaisia pyydyksiä (ansat, permit, satimet ja loukut). Lisäksi susia ja peuroja pyydettiin naamioiduila kuopilla. Erilaiset ansalangat ja pyydykset olivat yleisessä käytössä. Monet entisaikaan käytetyistä pyydyksistä ja pyyntitavoista ovat nykyään kiellettyjä, sillä metsästyksessä kiinitetään enemmän huomiota myös metsästyksen eettisyyteen.

Nykyaikana kielletyt pyyntitavat

prohibited huntingMetsästyslaki säätelee pykälässään 33§ sitä, mitkä pyyntitavat ovat kiellettyjä. Monia entisaikaan suosittujakin pyydyksiä ja pyyntitapoja ei nykyaikana saa enää käyttää. Pyyntiväline saattaa olla kielletty siksi, että se aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä tai on valikoimaton pyyntitavaltaan. Esimerkkejä kielletyistä pyyntitavoista:

 

  • Karhun pyynnissä ei saa käyttää talvipesäpyyntiä, eikä minkäänlaista myrkkypyyntiä.
  • Myrkkypyyntiä on rajoitettu ja sitä saakin käyttää ainoastaan hallitusti ja nimetyillä aleilla.
  • Keinovalon käyttö ja yötähtäin (infrapuna, valonvahvistin)
  • haaska ja syöttipyynti on sallittu vain osalle saaliseläimistä ja vain tietyissä tilanteissa
  • varsi / jalkajousi
  • räjähteet
  • automaattiaseet

Tässä siis vain osa lain säätelemistä kielletyistä pyyntitavoista. Myös moottoriajoneuvolla riistan ajaminen on kiellettyä, kuten myös riistan ampuminen moottoriajoneuvosta.