Naakka saaliseläimenä

Naakka (lat. Corvus monedula) Suomen kaupungistuneilla alueilla lähinnä esteettinen haitta, mutta maatalousyrittäjille pitkäaikainen riesa. Naakka on ollut viimeiset 25 vuotta rauhoitettu Suomessa, mutta poikkeuslupia sen ampumiseen on voitu myöntää esim. maanviljelijöille. Kuitenkin 1. elokuuta 2018 alkaen naakan metsästys on täysin sallittua siinä missä kyyhkysjahti tai sorsastus.

Varsinkin maatalousyrittäjät ovat odottaneet rauhoituksen päättymistä, sillä heille kyseessä on ennen kaikkea tuholainen: ne nokkivat heinäpaaleja auki ja ovat tautiriski. Ympäristönäkökulmasta naakat ovat myös haitallisia, koska ne syövät muiden lintujen munia ja poikasia. Naakkojen kohdalla tämä on kuitenkin muita varislintuja harvinaisempaa, mutta kannan vahvistuttua juuri naakkojen aiheuttamat tuhot ovat kasvaneet.

Naakkojen ollessa vielä rauhoitettuja, niiden aiheuttamia vahinkoja estettiin lähinnä suojautumalla tai lintuja häätämällä. Nämä ratkaisut ovat osoittautuneet verrattain tehottomiksi, sillä naakat elävät parvissa joten niiden pelkkä määrä on liikaa yhdelle maatilalle. Lisäksi naakat ovat muiden varislintujen tapaan hyvin älykkäitä ja voivat oppia uusia asioita: tämä pätee mm. pelättimiin, joihin naakat tottuvat viikkojen tai jopa päivien kuluessa. Mainittakoon vielä, että laboratorio-oloissa naakat ovat oppineet käyttämään ja rakentamaan (eli taittelemaan tikkuja koukuiksi) alkeellisia työkaluja helpottamaan ruuan saantia.

Maatalousyrittäjät ovat paikoin lyöttäytyneet yhteen paikallisten metsästysseurojen kanssa, joilla on osaavaa väkeä naakkojen kannan harventamiseen. Yhteistyö selittyy sillä, että naakkojen metsästyksen tulee tapahtua riistanhoitolakien sallimissa raameissa. Oletettavaa olisi myös metsästyslupien hankinnan hienoinen nousu maatalousyrittäjien keskuudessa. Naakkojen rauhoituksen mukana poistui nimittäin myös vahinkojen kattamiseen tarkoitettu valtion tuki. Maatalousyrittäjillä on siis nyt oma vastuu naakkojen tuhoista, mutta samalla myös paljon vapaammat kädet.

Nyt kun naakkoja saa metsästää niin kuin mitä tahansa muitakin riistalintuja, herää väkisinkin kysymys, voiko naakkoja syödä. Kaikessa lyhykäisyydessään vastaus on kyllä, mutta naakkoihin liitettävä haaskalinnun maine todennäköisesti hidastaa kyyhkyspaistin muuttumista naakkapaistiksi. Sitä paitsi rauhoitus lopetettiin ennen kaikkea lintujen aiheuttamien vahinkojen hillitsemiseksi eikä niinkään uuden riistaeläimen saamiseksi.

Rauhoituksen päätyttyä nähtäväksi jää, kuinka kauan kuluu aikaa ennen kuin naakat oppivat pelkäämään ihmistä metsästäjänä. Nykyään ne ovat hyvin uskaliaita eivätkä, varsinkaan kaupungeissa, ole juuri moksiskaan lähellä kulkevista ihmisistä.