Pantasusien liikkeet näkyvät netistä

Riistahavainnot.fi on Luonnonvarakeskuksen eli Luken ylläpitämä sivusto, josta löytyy Suomen riistalajeihin; suurpetoihin, sorkkaeläimiin, pienpetoihin ja hylkeisiin liittyvää seurantatietoa. Hirvistä löytyy muun muassa hyvin alueellista tietoa kannan määrästä ja havainnoista. Tietoa myös päivitetään hirvenmetsästysaikaan havainto- ja saaliskertymien avulla. Suurpedoista kerrotaan myös havainto- ja dna-tietoja. Yksi huomiota herättävin palvelu on suden seuranta.

Seurantapalvelu jakaa tietoa susien liikkeistä ja reviireistä. Sinne on myös julkaistu 2003-2004 vuosien kertymätiedot susien vaellusreiteistä. Palvelun tarkoitus on lisätä paitsi tietoa, myös vähentää koirakuolemia metsästyksen aikana. Metsästyskoira on arvostettu kumppani ja perheenjäsen. Sen kasvattamiseen ja kouluttamiseen on käytetty aikaa, eikä tarkoitus suinkaan ole menettää osaavaa koiraa suden hampaisiin. Puolustukseen on kehitetty erilaisia, niin sanottuja susipantoja ja -liivejä, mutta ne eivät ole kovin yleisessä käytössä. Toimivuutta kehitetään edelleen, joten tiedon jakaminen susien liikkeistä on hyvä keino vähentää konflikteja.

Susi on erittäin territoriaalinen eli reviiritietoinen eläin. Se ei siedä lauman ulkopuolisia susia eikä koiria reviirillään. Muut koiraeläimet ovat sille uhka, sillä ne kilpailevat samasta ravinnosta. Tästä syystä susi usein tappaa metsään tulleen yksinäisen koiran, vaikka välttäisikin ihmistä. Kun tunnetaan susien reviirejä ja liikkuma-alueita, voidaan suunnitella hirvijahtia koiralle turvallisemmaksi. Koirankin liikkeitä saadaan seurattua reaaliaikaisesti gps-pannoilla, joten koirakaan ei ole metsästäjiltä hukassa, vaikka näkisit sen vaikkapa marjametsällä tai tietä ylittämässä.

Luonnonvarakeskus Luke on pannoittanut 11 sutta ympäri Suomen. Sudet ovat pääosin alfauroksia ja -naaraita, jotka pysyvät reviireillään. Niiden sijaintitiedot päivittyvät palveluun noin seitsemän tunnin välein. Sijainti ei kuitenkaan ole tarkka, jotta susia ei voida tämän palvelun perusteella jäljittää ja salakaataa. Palvelu myös suljetaan helmikuun alussa, kun susien lisääntymisaika alkaa. Tuohon aikaan metsästyskausikin alkaa koirien kanssa olla ohi, joten riskit suden hyökkäykseen vähenevät muutenkin.

Sudet ja niiden liikkeet kiinnostavat muitakin kuin metsästäjiä. Myös susista kiinnostuneet, marjastajat ja muut luonnossa liikkujat seuraavat palvelun tietoja ja kävijämäärät ovat kasvaneet. Sutta kohtaan tunnetaan niin ihastusta ja vihaa, mutta palvelulla pystytään sentään jakamaan edes hitusen tietoa maamme susista.