Pohjoisessa alkaa hirvenmetsästys

Hirvenmetsästyksen saa aloittaa aikaisemmin Pohjois-Suomessa talven tulon takia. Tämä koskee Kuusamoa, Lappia ja Taivalkoskea.

Ensimmäinen jakso alkoi syyskuun alussa. Lapissa on aikaisemmin jo aikaistettu hirvenmetsästystä, mutta nyt hirvenmetsästystä aikaistetaan myös Kuusamossa ja Taivalkoskella riistakeskuksen mukaan. Aikaistus tehdään tulevan talven takia. Hirven kiimarauhoitus lyhenee samalla ja se alkaa 21.9 sekä kestää lokakuun toiseen perjantaihin saakka. Tätä aikaa halutaan rauhoittaa, jotta niin moni vasa kuin mahdollista syntyisi tavalliseen aikaan keväällä. Kiimarauhoitusta koskeva tauko loppuu kun hirvenmetsästys alkaa koko maassa.

Metsästysajat muuttuvat yleisesti muutenkin. Valtioneuvosto antoi kesäkuun alussa asetuksen ja sen tavoitteena on vähentää vahinkoja joita riistaeläimet tuottavat sekä tarvetta metsästyksen poikkeuslupiin ja parantaa saalistietoa.

Hirven, metsäkauriin ja valkohäntäpeuran metsästysajat pidentyivät suureksi osaksi metsä- ja liikennevahinkojen estämiseksi.

Koko Suomessa alkaa lokakuun toisena viikonloppuna varsinainen hirvenmetsästyskausi ja se jatkuu vuoden loppuun asti. Sen jälkeen hirveä saa vielä metsästää 15.1 asti ilman koiraa.

Kun Pohjois-Suomessa alkaa hirvenmetsästyskausi, niin samalla alkaa muualla Suomessa hirvieläinten vahtimismetsästys. Tämä tarkoittaa sitä, että metsästysajan ulkopuolella saa metsästää hirveä, mutta vain pellolla. Peuraeläimiä sen sijaan saa metsästää ruokintapaikoilta. Eläimiä ei saa ajaa eikä koiraa saa käyttää silloin kun on vahtimismetsästyksen aika.

Hirvieläinten pyyntiluvat ja niiden määrä on kasvanut viime vuodesta. Myönnettyjä hirvien pyyntilupia on noin 55 000 ja valkohäntäpeurojen yli 44 000. Pyyntiluvalla on oikeus kaataa yksi aikuinen tai kaksi vasaa.

Meri-ja Kanadanhanhien peltometsästys alkaa 10.8. Tällä vähennetään alkusyksyn maatalousvahinkoja.

Itämeren norpan metsästysaikaa muutettiin myös, niin että se on rauhoitettu 1.1- 15.4. Näin ollen sitä voidaan metsästää syksyllä jolloin se on haitaksi kalataloudelle. Riistaeläimet tekevät myös vahinkoja ja kärpän, oravan ja näädän rauhoitusaikoja on muutettu.

Metson, pyyn ja teeren rauhoitusajat tekevät mahdolliseksi metsästyksen hyvinä lintuvuosina 10.12 asti. Mikäli lintukanta on runsastunut, niin urosmetson ja -teeren talvimetsästys on mahdollistettu tietyillä alueilla 10.1-31.1. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa metson metsästysaika lyheni.

Peltopyyn metsästysaika on nyt pidempi ja jatkuu joulukuun loppuun saakka.

Metsästäjän tulee elokuun 2020 alusta lähtien tehdä Suomen riistakeskukselle ilmoitus myös jouhisorsasta, haapanasta, lapasorsasta, heinätavista, tukkasotkasta, punasotkasta, allista, haahkasta, isokoskelosta, tukkakoskelosta ja nokikanasta.