Pelitutkija Thomas H. Apperley luokittelee videopelit neljään eri genreen: toimintapelit, simulaatiopelit, strategiapelit ja roolipelit. Simulaatiopelin tavoitteena on mallintaa esimerkiksi tietyn kulkupelin, kuten esimerkiksi auton, laivan tai lentokoneen käyttäytymistä mahdollisimman tarkasti. Lentäjien koulutuksessa jo vuosikymmeniä käytetyt lentosimulaattorit ovat toimineet mallina simulaattoripeleille.

Simulaattorien toiminnassa on tavoitteellista saavuttaa tietyn tasoinen realismi simuloitavien laitteiden käyttämisestä. Varsinaisesti kotitietokoneille suunnitellut simulaatiopelit eivät kuitenkaan mahdollista samaa realismin tasoa, kuin ammattikäyttöön tarkoitetut koulutuslaitteet, mutta antavat kuitenkin jonkinlaisen käsityksen. Joissakin simulaattorimaisissa peleissä, pelaaja voi jopa säädellä realismin tasoa itse.

Simulaattoreita käytetään nykyaikana yhä laajemmin myös opetuksellisena metodina. Lääketieteessä ja hoitotyössä sillä on tietyijen asioiden opetuksessa jo melko suuri rooli, kuten esimerkiksi kirurgisten leikkausten harjoittelussa. Simulaattoreita käytetään myös teollisuudessa esimerkiksi työkoneiden käyttö- ja käyttöönottokoulutuksiin.

Simulaattorit metsästysharjoittelussa

Simulators hunting trainingMetsästyksen harjoitteluun on kehitetty suuri määrä erilaisia simulaattoreita. Osa simulaattoreista keskittyy esimerkiksi ampumisen ja aseenkäytön harjoitteluun, tarjoamalla välitöntä palautetta ja erityyppisiä graafisia analyysejä ammuntasuorituksesta. Palautteiden avulla metsästäjä voi esimerkiksi parantaa ampumatekniikkaa ja kohdentamista.

Monissa metsästyssimulaattoreissa on vakavamielisemmän harjoitteluohjelman lisäksi tarjolla myös kevyempiä enemmän pelityyppisiä simulaatioita, joiden tarkoitus ei niinkään ole tehostaa ammuntaa, kuin tarjota huvia käyttäjälle. Valittavina on runsaasti erilaisia asetyyppejä ja riistavaihtoehtoja.

Simulaattorin hyödyt harjoittelussa

Simulaattorit voivat olla metsästyksen harjoittelussa erittäin hyviä, etenkin aloittelijalle, jolla ei ole vielä kokemusta aseenkäsittelystä tai riistaeläimen ampumisesta. Simulaattoripelien avulla voidaan saada nuorempia kiinnostumaan metsästyksestä harrastuksena, sillä hyvällä simulaattorilla on mahdollista saada hyvinkin realistinen harjoittelukokemus.

Suomen Metsästäjäliitolta löytyy verkkosivuilta Riistalaukauskoulu- metsästyssimulaattori. Siinä on valittavissa esimerkiksi perinteisiä suomalaisia riistaeläimiä harjoittelukohteeksi (kuten hirvi, kauris, valkohäntäpeura, ym.). Simulaattoria voi käyttää verkossa omalla tietokoneelta. Kun on valinnut riistaeläimen, tähtäimen, ladannut aseen ja laukaissut, simulaattori kertoo esimerkiksi sen, että oliko osumakohta hyvä eläimen ampumiseen, millainen reaktio osumaan eläimellä luultavimmin tulee ja millainen on todennäköinen aika eläimen kuolemiseen. Simulaattoriin on yhdistetty linnun tai eläimen anatomiaa, ja se toimii hyvin myös opetuksellisena materiaalina. Samalla kun metsästäjä pelaamalla simulaattoria parantaa osumatarkkuuttaan, niin simulaattori myös lisää tietämystä saaliseläimen anatomiasta ja fysiologiasta.