Suomen ilveskanta on laskussa

Ilves on Suomen ainoa kissapeto ja yleisin suurpeto, mutta tällä hetkellä ilveksen kanta on laskussa. Suurena syynä kannan laskuun on metsästys. Pentueita on ollut jopa 22 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Ilves on toistaiseksi elinvoimainen myös Suomessa, mutta kannan lasku on kuitenkin huolestuttavaa ja lajia on pidettävä silmällä. WWF onkin ottanut kantaa siihen, että lajia tulisi suojella ja kaatolupien määrää vähentää.

Metsästys kannanhoidollista

Ilveksen metsästystä on perusteltu kannanhoidollisilla syillä. Metsästyslain mukaan suurpedot ovat rauhoitettuja poikkeuksia lukuunottamatta. Tällainen poikkeus on metsästyskausi, jolloin pedoilla ei ole pentuja. Kannanhoidollisessa metsästyksessä on tavoitteena, että petojen tulee säilyä elinvoimaisena ja ihmisarkoina. Eläimen luonnollinen kanta on tarkastettava ennen kaatolupien myöntämistä. Kannanhoidollisen luvan lisäksi voidaan myöntää vahingosta aiheutuva poikkeuslupa, jos eläin aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi kotieläimille tai on vaaraksi.

Ilveksen metsästys alkaa joulukuussa

Ilveksen metsästys onnistuu vain silloin, kun maassa on lunta. Poronhoitoalueilla ilveksen metsästyskausi alkaa jo lokakuussa. Jos naaralla on pentuja, se on aina rauhoitettu riippumatta siitä onko käynnissä metsästyskausi vai ei. Ilveksen pentu on yleensä naarasta riippuvainen jopa vuoden ajan ja seuraa sen mukana.

Kun ilves on kaadettu, siitä tulee tehdä ilmoitus riistakeskukselle. Kaadettujen ilvesten osia saa kaupata, mutta niihin on aina hankittava CITES-lupa ja Suomen riistakeskuksen todistus. Muuten kauppa on laiton.

Kanta oli lähes kadota Suomesta

1900-luvun alussa ilves oli Suomessa todella harvinainen ja kanta oli lähes kokonaan katoamassa. Kanta on kuitenkin elpynyt hyvin aivan viime vuosiin asti, jonka jälkeen viimeiset kaksi vuotta se on ollut selkeässä laskussa. Maa- ja metsätalousministeriö on perustellut ilvesten kaatolupien suurta määrää sillä, että kannan pitäminen maltillisena lisää ihmisten myönteistä suhtautumista ilveksiin. WWF:n selvityksen mukaan suomalaisten suhtautuminen ikään, sukupuoleen ja asuinpaikkaan katsomatta on hyvin myönteinen varsinkin verrattuna muihin suurpetoihin.

Maa- ja metsätalousministeriö tähtää nyt uuteen arvioon löytääkseen oikean kannan verotusmäärän, jotta kannanlasku saataisiin tasaantumaan. Ilveksiä on Suomessa tällä hetkellä noin 2300-2500 ilvestä, jotka ovat yli vuoden ikäisiä. Ilveskanta on laskenut eniten Oulun seudulla.